Algemene voorwaarden

Voor elke reservatie via stroomhuren.be, gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden.

 

ONZE ZAAK

 

Stroomhuren.be

Legeweg 137/4

8020 Oostkamp

België

 

Tel: 050 95 00 74

BTW: BE 0508 540 811

 

We zijn telefonisch bereikbaar op maandag-vrijdag vanaf 8u30 uur. Op zaterdag variabele bereikbaarheid.

 

RESERVEREN VAN PRODUCTEN

 

1.     Wanneer u een product reserveert via onze webshop zullen wij de aanvraag zo snel mogelijk behandelen.

2.     Uw reservatie is pas definitief als u de status ‘Product(en) gereserveerd’ krijgt.

3.     RESERVEREN = BETALEN . Wanneer wij uw bestelling behandelen, dan worden de producten exclusief voor u gereserveerd en kunnen wij uw producten niet meer verhuren aan anderen. Indien u uw producten niet komt afhalen dan bent u toch verplicht de huurprijs te betalen.

4.     Niet betaalde producten worden NIET meegegeven. Zakelijke klanten kunnen op factuur reserveren. Wanneer u via overschrijving betaalt, dan moet het bedrag effectief op onze rekening staan de dag van afhaling (overschrijvingen kunnen max. 5 dagen onderweg zijn).


BESCHIKBAARHEID


Bij elk product vindt u één of meerdere beschikbaarheidsknoppen. Via deze knoppen kunt u nagaan of het door u gevraagde product nog beschikbaar is op de gewenste datum.

Wij doen ons best om deze kalender zo actueel mogelijk bij te houden.

Op drukke dagen kan het echter zijn dat het updaten van deze kalender wat vertraging heeft.

Reserveert u toch een product dat niet meer beschikbaar is, dan betalen wij u onmiddellijk terug.

 

BETALEN

 

De huurprijzen voor onze producten dienen betaald te zijn voor de huurperiode start.
Zakelijke gebruikers kunnen betalen op factuur.


Betalingsmethode:

Betalen kan bij voorkeur via Bancontact of kredietkaart maar ook overschrijven of cash betalingen bij afhaling  worden aanvaard.
De verwerking van bankkaarten worden verwerkt door Mollie BV

Overschrijving:
Indien u de voorkeur geeft aan een bankoverschijving, dan worden uw producten 'voorlopig' gereserveerd in afwachting van uw betaling.
Als de betaling niet binnen 7 dagen op onze rekening staat, dan wordt de reservatie automatisch geannuleerd.
Wanneer u voor overschrijving kiest en uw afhaaldatum is in minder dan 7 dagen, dan dient u een betalingsbewijs per e-mail te bezorgen.

Het niet naleven van onze betalingsvoorwaarden zal resulteren in een weigering van de huur of een stopzetting van de verlengingen.
In geval van fraude, valse betalingsbewijzen of vermoeden van niet correcte betalingen heeft Stroomhuren.be de mogelijkheid om de huur eenzijdig stop te zetten!

Uitzonderingen op deze regel kunnen enkel toegepast worden bij vaste en zakelijke klanten en dit met duidelijke, schriftelijke toestemming van Stroomhuren.be.


Annuleren:

Het kan, om welke reden dan, nodig zijn dat u uw reservatie moet annuleren.


Daar hebben wij begrip voor, maar u moet ook begrijpen dat als wij producten reserveren voor u, wij soms andere mensen moeten teleurstellen.
Bij een annulatie lopen wij niet alleen inkomsten mis, maar bestaat de mogelijkheid dat wij andere mensen ten onrechte moeten afzeggen.


Daarom gelden bij annulatie volgende regels:


Annulatie direct na of kort na uw bestelling:
In dit geval bent u ons geen kosten verschuldigd.
Het kan zijn dat afhankelijk van de gekozen betaalmethode wel de transactiekost van onze betaalafhandelaar (Mollie BV) wordt afgehouden.
Dit gaat in de meeste gevallen om maximaal € 1 .


Annulatie meer dan 8 dagen voor de afhaaldatum:
In dit geval krijgt u het betaalde bedrag grotendeels terug.
Er wordt wel 10% van het huurbedrag afgehouden om de administratiekosten te bekostigen.


Annulatie 8 tot 2 dagen voor de afhaaldatum:
In dit geval is de kans groot dat we uw producten niet meer aan anderen kunnen verhuren en eventueel andere mensen hebben moeten teleurstellen.
In dat geval zijn wij genoodzaakt 50% van het huurbedrag in te houden. Wij zijn wel zo eerlijk om het afgehouden bedrag (minus enkele administratiekosten) om te zetten in een 'kortingsbon' die u binnen de 6 maanden opnieuw kan gebruiken in onze webshop.


Annulatie in minder dan 48 uur voor de afhaaldatum:
Dit is hoe dan ook te laat. In dat geval kunnen wij u geen terugbetaling meer bezorgen.
U krijgt wel 50% van het bedrag in een 'kortingsbon' die u binnen de 6 maanden opnieuw kan gebruiken in onze webshop.

Uitzonderingen op bovenstaande regels.
Bij stroomgroepen is geen terugbetaling mogelijk omwille van reeds gemaakte kosten.


Verlenging huur

A: Vooraf afgesproken verlenging
Wanneer u bepaalde producten meerdere maanden wil huren, dan kunnen wij toestaan dat de afrekening per maand gebeurd. U geeft reeds bij het reserveren aan dat u graag wil huren voor meerdere maanden!
In dat geval dient de eerste maand vooraf betaald te worden. De volgende maanden worden gefactureerd door middel van een verlengingsfactuur.
Op deze facturen is de normale betalingstermijn van toepassing.


B: Niet afgesproken verlengingen
Indien u producten wil verlengen, zonder dat dit vooraf is afgesproken, dient u minimaal 3 dagen voor het einde van de huurperiode contact op te nemen. Indien mogelijk kunt u toestemming krijgen voor een verlenging.


Prijzen

De prijzen op onze webshop zijn helder en correct.  Stroomhuren.be verbindt zich ertoe de producten te verhuren aan de vermelde prijzen, onze voorbehoud van beschikbaarheid.

Een fout is echter nooit uitgesloten. Wanneer de prijzen een duidelijke onlogica uitstralen behouden wij ons het recht de huur te weigeren aan die prijs. U krijgt in dat geval een volledige terugbetaling.

 

  

AFHALEN / LEVEREN

 

DUUR


De duur van de huur wordt definitief bepaald in het huurcontract ** dat de huurder verplicht dient te ondertekenen bij het afhalen van de materialen.

** De inleverdatum kan indien nodig eenzijdig gewijzigd worden door Stroomhuren.be, zie hiervoor artikel 9.

Indien de huurder nalaat de materialen terug te brengen op het afgesproken moment, dan wordt een vergoeding aangerekend van minimaal 1x de huurprijs per dag te laat. Daarbovenop kunnen nog extra kosten aangerekend worden als de volgende huurder hierdoor zijn producten niet kan huren zoals afgesproken.


VERLIES/DIEFSTAL SCHADE - HERSTELLINGEN


Bij verlies of diefstal is de huurder de nieuwwaarde van de toestellen verschuldigd een Stroomhuren.be

Het materiaal mag door de huurder niet op eigen initiatief hersteld worden, tenzij hiervoor schriftelijke toestemming werd verleend door Stroomhuren.be.

Stroomhuren.be zorgt voor de herstelling en de kostprijs wordt integraal aangerekend aan de huurder. De huurder kan, indien mogelijk, zijn verzekering inschakelen. Stroomhuren.be wil, indien gevraagd, een offerte overmaken aan uw verzekering. Het al dan niet inbrengen in de verzekering van de huurder doet geen afbreuk aan het feit dat de huurder sowieso verantwoordelijk blijft om de schade te vergoeden.


Bij sommige producten is het mogelijk een exra verzekering te nemen via Stroomhuren.be . Dit zal duidelijk vermeld staan bij de producten die hieronder vallen.


MELDING EN AANGIFTE


De huurder verbindt zich er toe iedere beschadiging onmiddellijk aan Stroomhuren.be te melden. Na het melden zal Stroomhuren.be de best mogelijk oplossing bepalen.


AANSPRAKELIJKE DERDE


Indien het materiaal beschadigd wordt door de fout van een derde, zal de huurder, Stroomhuren.be hiervan onmiddellijk en volledig inlichten zodat wij de best mogelijke oplossing kunnen bepalen. Het is wel zo dat de huurder altijd aansprakelijk blijft. Indien het bedrag voor de herstelling niet kan gerecupereerd worden van de derde, dan zal de kost aangerekend worden aan de huurder.


WAARBORG

 

Wij vragen standaard geen waarborg. Bij langdurige huur kan afgeweken worden van deze maatregel. Met het akkoord gaan van deze voorwaarden gaat de huurder akkoord dat hij bij laattijdig inleveren of beschadiging een extra aanrekening krijgt om de schade te vergoeden. De tarieven voor laattijdig indienen zijn opgenomen in het papieren huurcontract.


SANCTIE


Indien de afspraken rond duur, schade en/of herstellingen niet correct opgevolgd worden door de huurder, zal dit tot gevolg hebben dat er, indien nodig, een extra vergoeding wordt gevraagd om het materiaal te herstellen of vervangen. Stroomhuren.be kan de huurovereenkomst eenzijdig opzeggen. Bij laattijdig inleveren bedraagt de vergoeding 1x de huurprijs per dag te laat.


GESCHILLEN, BEVOEGDHEID, EENZIJDIGE OPZEGGING 


De klant kan de huurovereenkomst niet eenzijdig stopzetten, dit kan enkel in onderling overleg met schriftelijke bevestiging van Stroomhuren.be.


Stroomhuren.be heeft ten allen tijde het recht de huurovereenkomst eenzijdig stop te zetten *** en vervroegd te beëindigen. In volgende gevallen zullen wij automatisch eenzijdig opzeggen:

- In geval van niet betalen conform de afspraken.

- In geval van frauduleuze betalingen, vervalste betalingsbewijzen, ingetrokken betalingen.

- In geval van ongeoorloofd gebruik of illegale activiteiten of een vermoeden hiervan.

- In elk geval waarbij wij niet zeker zijn van correct gebruik van onze toestellen.

*** In geval van eenzijdige opzegging dienen de materialen de eerst volgende werkdag binnengebracht te worden bij Stroomhuren.be.

 

TOEPASSELIJKHEID

1.     Wij doen ons best deze algemene voorwaarden onder jouw aandacht te brengen. Er staat namelijk in wat wij voor je doen en wat we van jou verwachten.

2.     Sommige producten hebben aangepaste voorwaarden, deze staan dan ook vermeld bij het product. Deze aangepaste voorwaarden hebben altijd voorrang op de algemene voorwaarden. Als ze elkaar tegenspreken geldt altijd de voorwaarde die bij het product staat!

3.     Bij problemen, spreek ons aan, wij zijn gemakkelijke mensen.

4.     Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn. Als je geen 18 bent, vragen we je om de bestelling door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen. Als we merken dat een bestelling geplaatst is door een minderjarige, kunnen we deze bestelling weigeren.

5.     Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene voorwaarden die steeds beschikbaar zijn via onze website.


Bij niet naleven van de voorwaarden zullen wij automatisch een gepaste klacht indienen bij de politie of indien nodig rechterlijke stappen ondernemen ****. 
**** Alle kosten voortvloeiend uit rechterlijke stappen zijn ten laste van de huurder. Dit omvat onder andere onze advocaatkosten en alle procedurekosten.


HET AANBOD

 

We vertellen je altijd eerlijk wat, wanneer en hoe je iets kunt huren en wat het kost. Wij doen ons best om fouten te vermijden, maar ook wij zijn ‘maar’ mensen. Een foutje is niet uitgesloten. Wanneer het duidelijk om een fout gaat, gelieve ons dan te verontschuldigen voor het ongemak. Wij kunnen in geval van foutieve prijzen op de website, de koop annuleren. Wij betalen dan per direct de gemaakte kosten terug en u mag een commerciële geste verwachten in de vorm van een korting.  


DE OVEREENKOMST

1.     Je doet online zaken met ons in een veilige webomgeving. Daar werken wij dag en nacht aan.

2.     Als je een bestelling bij ons doet, krijg je daarvan een bevestiging per e-mail. Jouw bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we voor jouw bestelling behandeld hebben.

3.     Wij voegen alle informatie en gegevens die je nodig hebt bij je bestelling, maar het meeste vind je ook op onze site. Het is natuurlijk wel handig als je de (digitale) bon goed bewaart.


OVERMACHT

1.     Als er sprake is van een overmachtssituatie kan het zijn dat wij onze verplichtingen richting jou niet meer kunnen waarmaken. Dat hoor je zo snel mogelijk. Zodra deze overmachtssituatie voorbij is zullen we onze beloftes inlossen. Als dat te lang duurt kan je afzien van je reservatie. Als je van tevoren al had betaald, krijg je je betaling zo snel mogelijk terug.

2.     Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle waardoor we richting jou onze beloftes niet kunnen waarmaken. Hieronder vallen stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden.


INTELLECTUELE EIGENDOM

1.     Onze website, logo's, teksten, foto's, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door copyrights.

2.     Dit betekent dat je ons logo, website, foto's, namen, teksten, kleurencombinatie etc. niet mag kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande toestemming.


GDPR/AVG

Conform de Europese privacy wetgeving hebt u als gebruiker van onze webshop alle mogelijkheden om uw data op onze webshop te beheren.
Via de GDPR/AVG opties, kunt u:

- Al uw persoonlijke gegevens aanpassen
- In/Uitschrijven voor onze nieuwsbrief
- Al uw data downloaden
- Een rapport aanvragen van uw data
- Uw recht om vergeten te worden claimen en al uw gegevens in onze databank verwijderen

Wij verbinden ons er toe om geen enkele persoonlijke data door te geven aan derden.
Alle data die wij bewaren is strikt noodzakelijk voor de goede werking van onze shop of voor administratieve doeleinden zoals facturatie en opvolging van uw bestellingen.


--> Versie 1.1 van onze algemene voorwaarden.

--> Laatst gewijzigd op 21/05/2019